آب جوش

ظرف را به صورت دربسته،
بــه مـدت ۱۰ دقـیــقـــه در
آب جوش با شعله ملایم
بجوشانید.

فر

ظرف را به مدت ۱۰ دقیقه
در‌کمترین‌دما گرم‌کنید.

مایکرویو

درب ظرف را جـدا کنیـد و
بــه مـدت ۲ دقـیـقــــه در
۷۰۰ وات حـرارت دهیـد.

تذکر:

۱. متورم شدن درب محصول پس از گرم‌کردن، طبیعی و به خاطر انبساط هوای داخل بسته‌بندی است. این تورم پس از سرد شدن مجدداً به حالت عادی برمیگردد. باد کردن محصول در دمای عادی، غیرطبیعی است و باید از مصرف آن خودداری شود.

۲. اگر تعـــداد زیادی از محصــولات را با هم گرم می‌کنیــد، دقت کنید که تراکم آن‌هــا به بسته بنـــدی محصولات زیرین آسیبی نرساند.

آب جوش:

قوطی را به‌مدت ۲۰ دقیقه
در آب بجوشانید.

نحوه مصرف:

(برای خوراک‌های ظرف‌دار)

شرایط نگهداری:

۱. در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

۲. از برخورد ظرف با اجسام تیز و برنده جلوگیری نمایید.

۳. پس از باز کردن بسته، آن را در یخچال نگهداری کنید و تا ۲۴ ساعت مصرف نمایید. (بهتر است درب ظرف را بپوشانید یا آن را در ظرف دربسته قرار دهید)

۴. از مصرف ظرف‌ها و قوطی‌های درباز، سوراخ شده و یا باد کرده خودداری کنید.