درخواست همکاری

  مشخصات فردی

  نام‌ و نام‌خانوادگی

  ایمیل

  شماره تماس

  تاریخ تولد

  جنسیت

  وضعیت تاهل مجردمتاهل

  وضعیت نظام وظیفه

  محل سکونت

  سوابق علمی

  میزان تسلط بر زبان انگلیسی

  وضعیت تحصیل

  آخرین مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  محل تحصیل

  مهارت‌ها و تخصص‌ها

  مهارت یا تخصص

  میزان تسلط حرفه‌ایخوبمتوسطآشنایی

  سوابق کاری

  محل کار

  شماره تماس

  سمت شما

  از تاریخ

  تا تاریخ

  میزان حقوق دریافتی(ريال)

  علت ترک کار

  شرایط همکاری

  میزان حقوق درخواستی(ريال)

  میزان ساعت همکاری تمام وقتپاره‌وقت

  توضیحات

  ارسال فایل تا 25 مگابایت